13 december 2022

Snart igång! Äldre-FoU:er gör planeringsstudie med sikte på utvärdering av omställningen mot ”En god och nära vård”

Forskare inom fyra äldreinriktade FoU:er i Stockholm, däribland Nestor FoU-center, kommer tillsammans med Karolinska Institutet och Region Stockholm att göra en planeringsstudie inför ett framtida forskningsprojekt med sikte på att utvärdera omställningen till ”En god och nära vård” med fokus på äldre. Planeringsstudien drivs med bidrag från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och ska pågå under åtta månader med start januari 2023. Den kommer bl.a. att omfatta workshops och intervjuer med personer inom kommun, region och civilsamhälle. Tanken är att få fram relevanta frågeställningar och att skapa förutsättningar för det kommande forskningsprojektet, vars medel ansöks om i ett senare steg.

Nestor FoU-centers Sara Cerderbom, projektledare och med. dr i medicinsk vetenskap, kommer att delta i planeringsstudien.

– Jag kommer vara med och genomföra intervjuer och workshops med olika aktörer som är involverade i omställningsprocessen, och i den ingår också seniorer för att fånga vad de tycker är viktigt att ”beforska” i det kommande huvudprojektet.


Projektfakta:
I planeringsstudien ingår FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Karolinska Institutet och Region Stockholm. Studien drivs med planeringsbidrag från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) som beviljades i november 2022.

Huvudansvarig för projektet är Maria Flink, projektledare och forskare/docent på FOU nu.

Projekttitel: ”Utvärdering av omställningen mot God och nära vård – i samverkan med kommun, region och civilsamhälle

Har du frågor om studien, kontakta sara.cederbom@nestorfou.se

Sara Cederbom, projektledare på Nestor.