25 oktober 2012

Snart ska värdegrunden i Haninges äldreomsorg bli verklighet

Ett trettiotal personer från äldreomsorgen i Haninge kommun har träffats vid ett par tillfällen under hösten för att diskutera sina roller i det värdegrundsarbete som påbörjades i januari 2012 och fortsätter under 2013. Mötena, eller strategiseminarierna som de kallas, ingår i ett projekt där Haninge med stöd av Nestor FoU-center tar fram en lokal värdegrund och värdighetsgaranti för äldreomsorgen. Nu är det snart dags att omsätta dessa i praktiken.

Det finns många ord för det här arbetet: integrera, implementera, införliva, levandegöra, assimilera. Det vi ska göra är att få ut värdegrunden så att den blir levande, säger Eva Karlsson, projektledare på Nestor FoU-center, som stöder Haninge kommun i deras värdegrundsarbete.
Det är enhetschefer, avdelningschefer, biståndshandläggare och förvaltningschef som vid den här träffen ska diskutera hur de ska medverka till att värdegrunden och värdighetsgarantin införlivas i det dagliga omsorgsarbetet. Enhetschefer och biståndshandläggare kommer att fungera som värdegrundsledare, med ansvar för det fortsatta värdegrundsarbetet i verksamheterna.
– Vi måste fråga oss själva var jag själv står i detta arbete och i rollen som värdegrundsledare. Vi måste ta oss tid, ha intresse och föra levande diskussioner i personalgrupperna och med varandra, säger en av enhetscheferna. Några av biståndshandläggarna säger att de måste ta till sig sina brukares önskningar och att sprida dem bland personalen vilket kräver ett effektivt informationsarbete.
– Vi måste levandegöra och hålla värdegrunden vid liv. Vi har ett personligt ansvar för detta.

En annan av deltagarna säger:
– Vi är jätteentusiastiska nu, och det är lätt att få en övertro i och med värdegrunden som ett nytt instrument. Men det häftiga med det nya instrumentet är att det som alltid egentligen har varit självklart, har nu blivit ett krav.
– Processen med att få in värdegrunden i äldreomsorgen kräver ett aktivt ägarskap, säger Eva Karlsson. Detta känns ofta viktigt i startfasen av ett projekt, men riskerar att ebba ut med tiden. Det krävs enligt Eva Karlsson också en rad andra saker som måste fungera och samspela med varandra: professionell styrning, kompetenta ledare och engagerade deltagare. Och att det finns engagemang på alla nivåer. En av cheferna på träffen säger:
– Det finns ett sug efter att jobba och prata om det här bland personalen. Det finns ett jättebehov av att tänka tillsammans. Men det måste finnas tid att diskutera!

Den 18 december 2012 kommer Äldrenämnden i Haninge kommun att behandla frågan om lokal värdegrund och värdighetsgaranti. Om beslut tas då, beräknas värdegrunden och värdighetsgarantin kunna införas i Haninge under våren 2013.

Det här har hänt i värdegrundsarbetet 2012:
• Äldre personer med beviljad äldreomsorg, pensionärer och personal har deltagit i värdegrundsseminarier eller intervjuats om sin syn på värdighet och vad en lokal värdegrund och värdighetsgaranti bör inrymma.
• Ett förslag om lokal värdegrund och värdighetsgaranti togs fram i slutet av våren och skickades ut på remiss till pensionärs- och olika intresseorganisationer i Haninge samt till personal inom berörda verksamheter.
• Biståndshandläggare, enhetschefer, avdelningschefer samt förvaltningschef deltar under hösten i så kallade strategiseminarium för värdegrundsvägledare.
• Förslaget till lokal värdegrund och värdighetsgaranti reviderades utifrån inkomna synpunkter och kommer att behandlas i Äldrenämnden den 18 december.