24 februari 2020

Ställ frågan ”Vad är viktigt för dig?”

Nestor uppmärksammar under våren den internationella ”What matters to you?”-dagen som går av stapeln i juni, där personal i vård och omsorg uppmanas till att fråga sina omsorgstagare och patienter vad som är viktigt för dem. Tanken är att ytterligare stärka upp personcentrerad vård och omsorg.

Den 9 juni är dagen då vård och omsorgspersonal runt om i ett 40-tal länder ställer frågan ”Vad är viktigt för dig?” till sina omsorgstagare och patienter. Dagen ska fungera som en startsignal för personal att ta ytterligare ett steg för att möta upp människors behov av att blir sedda, hörda och förstådda. Meningen är att skapa ytterligare utrymme för delaktighet och ökad personcentrering, och att detta förhållningssätt ska skapa ringar på vattnet och bli en självklar del av vården och omsorgen.

Frågan kan givetvis ställas till vem som helst, när som helst och av vem som helst. Det kommer vi på Nestor att uppmana till. Under våren sprider vi information om ”Vad är viktigt för dig-dagen” på en rad möten, seminarier och utbildningar för chefer och medarbetare inom vården och omsorgen i södra Stockholm. De ska själva få öva på att ställa frågan till varandra.

Vi på Nestor kommer att påminna om den här dagen några gånger under våren, här på webbplatsen och på facebook. Några av Nestors projektledare kommer då att besöka vård- och omsorgsboenden, dagverksamheter eller liknande för att ställa frågan till äldre personer.

Titta även på filmklippet ovan!

I filmklippet anges att ett 70-tal länder sluter upp kring ”What matters for you?”-dagen. Det ska vara ett 40-tal. 

Har du frågor om ”What matters to you-dagen?”, kontakta oss på adm@nestorfou.se.