18 december 2023

Tack till er som firade 20 år med oss!

Ni som arbetar i våra ägarorganisationer i södra Stockholm, seniorrådsrepresentanter, tidigare Nestorkollegor och chefer, och ni från andra FoU:er och andra samverkande organisationer – tack för er medverkan den 29 november på Finlandshuset!

För er som inte var med vill vi berätta att Liselotte Björk, förbundsordförande på Demensförbundet, var på plats och talade om vikten av att arbeta personcentrerat och att se till att medarbetare mår bra för att undvika omsorgströtthet. Sedan tittade vi lite närmare på, och diskuterade, delar av den nya socialtjänstlagen som är på ingång. Vi fick en inblick i ett projekt som Nestor har med Terrassens vård- och omsorgsboende i Haninge. Här genomförs workshopar med personal och boende för att fånga upp deras syn på hur de boendes hälsa kan främjas. Britt Almberg, som startade Nestor och drev verksamheten under många år, tog oss på en historisk snabbrunda från anno 2003. Dagen avslutades med ett panelsamtal där Erland Bridell, representant i Nestors seniorråd, Demensförbundets Liselotte Björk och Eva Lindqvist, enhetschef för Socialstyrelsens Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg, gav olika perspektiv på hur äldreomsorgen kan bli bättre inför framtiden. Själva 20-årsskålen utbringades av Nestors styrgrupps Maria Andersson, Region Stockholm och Pernilla Andréason, Södertälje kommun.

 

Camilla Andersson, Nestors FoU-chef, hälsar välkommen.

 

Dagens firande inleddes med improvisationsteater av Helena Zetterman (med tofs och headset) och Micke Blomqvist (längst till höger) från Leaders Voice. Två från publiken bjöds upp, Anna-Lena Möllstam, MAS i Nacka kommun och Alf Andersson, representant i seniorrådet.

 

Föredrag av Liselotte Björk, förbundsordförande, Demensförbundet.

 

Linda Nyholm, projektledare på Nestor (med mikrofonen), ställde frågor till Haninge kommuns Anna Sörman, avdelningschef för särskilda boenden och hälso- och sjukvård, och Pontus Svanamo, verksamhetschef för Terrassen vård- och omsorgsboende om deras medverkan i Nestorprojekt.

 

Nestors samordnare Helén Lieberman-Ram, var dagens moderator.

 

Nestors FoU-chef Camilla Andersson i dialog med Liselotte Björk, förbundsordförande, Demensförbundet.

 

Britt Almberg, Nestors första FoU-chef, som startade upp hela verksamheten.

 

Panelen, fr vänster Erland Bridell, representant i Nestors seniorråd, Eva Lindqvist, enhetschef Socialstyrelsens Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg, Liselotte Björk, förbundsordförande, Demensförbundet, Helén Lieberman-Ram, samordnare på Nestor

 

20-årsskålen som utbringades av Maria Andersson, Region Stockholm, (tredje från vänster) och Pernilla Andréason, Södertälje kommun (längst till höger). På scenen även Nestors första FoU-chef Britt Almberg och Nestors samordnade Helén Lieberman-Ram.

 

Vägg som visade delar av Nestors verksamhet sedan 2003.