23 augusti 2018

Studie om tekniska lösningar för personer med demens

Nestors chef Eva Lindqvist, har i dagarna publicerat en vetenskaplig artikel som handlar om utmaningar med att skapa teknik för att underlätta vardagen för personer med bland annat demenssjukdom.

 

Nu finns en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMC Geriatrics, som handlar om hur teknik kan vara både ett hinder och ett stöd i vardagen för personer med bland annat demenssjukdom. Eva Lindqvist, med. dr och chef på Nestor, är huvudförfattare.

Vad handlar artikeln om?

– Artikeln handlar om en studie där personer med lindrig kognitiv nedsättning beskriver vilka utmaningar de ser i sin vardag, och även huruvida teknik, som mobiler och biljettautomater, upplevs som ett stöd eller ett hinder i vardagsaktiviteterna. Andra personer, exempelvis anhöriga, har också deltagit i studien.

Ge exempel på några av dessa utmaningar och tekniska lösningar

– Att orientera sig i kända och okända miljöer. Här visar resultatet att  GPS-appar ger hopp för demenssjuka personer att kunna fortsätta röra sig ute. Eller att sköta betalningar både i och utanför hemmet. Här visar studien att internetbanken kunde upplevas som stressande men även att den kan ge en känsla av kontroll. Studien visar att de stora utmaningarna finns utanför hemmet och att det är där som fungerande tekniska lösningar behöver utvecklas.

Vem vänder sig artikeln till, och varför tycker du att man ska läsa den?

Främst vänder den sig till personer som arbetar eller forskar inom området, men om man vill få en bild av utmaningar i vardagen för personer som har kognitiv nedsättning så beskriver artikeln flera ”utmaningsområden” på ett ganska konkret sätt.

Artikelnamn och länk:
Artikeln heter ”The contrasting role of technology as both supportive and hindering in the everyday lives of people with mild cognitive deficits:a focus group study”, och är publicerad i BMC Geriatrics.

Läs artikeln här: https://rdcu.be/4IPT >