25 september 2018

Tips för att nå fram till dina medarbetare – utlovas på Chefsdagen

Årets Chefdag, den 14 november, tar upp hur man som chef kan skapa en lärande arbetsplats för att utveckla sin organisation. Ett av inslagen handlar om konsten att nå fram till sina medarbetare.

Suzanne Rosendahl är språkkonsult och adjunkt vid institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Hon är en av talarna på Chefsdagen, och hennes rubrik är: ”Om konsten att nå fram –  fem pedagogiska nycklar”.

Du ska tala om konsten att nå fram, vad handlar detta om i korthet?

– Att få en annan människa, kanske en medarbetare, att tycka annorlunda eller bete sig på ett nytt sätt är en svår konst och en del av allt ledarskap. Denna föreläsning ger några tips om hur man gör för att nå fram på riktigt.

Hur kan ditt inslag bidra till Chefsdagens tema ”lärande arbetsplats”?

– Lärande bygger på relationer och trygghet.  Med hjälp av ett tydligt pedagogiskt budskap kan en organisation bygga in lärandet i kulturen – det handlar mycket om chefers förhållningssätt till arbete och till sina medarbetare. Och det handlar om personligt mod.

Du är språkkonsult, vad gör en sådan mer konkret?

– För vår yrkesgrupp är språk och ord  huvudsaken i all kommunikation, oavsett om orden finns i rapporter, lagtexter, värdegrunder eller på mejl eller twitter. Vi skriver, granskar, analyserar och utbildar om språk. Själv verkar jag i två ”världar”; Jag är akademiker på Stockholms universitet och konsult hos myndigheter och företag.  Om jag har något motto? Ja! I alla uppdrag jobbar jag efter devisen ”Ord ska vägas inte räknas”.

Chefsdagens föreläsningar, förutom Suzanne Rosendahls:
Att skapa en medveten och kunskapsrik praktik”
Gunilla Avby, chef, FoU Nordväst och forskare vid Jönköping Academy for Improvement of Health and welfare

”Kunskap i vardagen, reflektion för att utvecklas”
Ulrika Börjesson, lektor i socialt arbete, Avdelningen för Socialt arbete, Hälsohögskolan Jönköping

”Lärande i samverkan – hur kan det se ut? Presentation och diskussion utifrån ett lokalt perspektiv”
Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi, projektledare, Nestor FoU-center & Helén Lieberman-Ram, Nestor FoU-center

Läs programmet/inbjudan och anmäl dig