19 februari 2016

Tips! Statsbidrag för höja kompetensen bland baspersonal i äldreomsorgen

Du känner väl till att din kommun kan ansöka om statsbidrag för att höja kompetensen bland baspersonal inom äldre- och funktionshinderområdet? Nestors tips är att söka pengar för att finansiera kostnaden för webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!”.

Investera i kunskap

Eftersom vi avgiftsbelägger webbutbildningen ”Våga fråga – våga se!” för organisationer utanför Nestors ägarområde vill vi tipsa om att söka statsbidrag hos Socialstyrelsen, för er som vill köpa webbutbildningen och samtidigt spara en slant.

Bidraget kan sökas för ”kompetenshöjande och kompetens-utvecklande insatser för baspersonal inom äldre- och funktionshinderområdet”. Alla kommuner får söka ”i egenskap av huvudman för sin verksamhet på uppdrag av kommunen”. Ansökan måste göras senast den 15 mars.

Avgiften för webbutbildningen kommer alltså inte att gälla Nestors ägarorganisationer, och inte heller de privata äldreomsorgsutförare (LOV-utförare) som bedriver verksamhet inom ägarkommunernas gränser. Dessa kommer även i fortsättningen att ha gratis tillgång till utbildningen, på samma sätt som tidigare.

– Läs mer på Socialstyrelsens webbplats om hur du ansöker om statsbidrag/stimulansmedel >

Ladda ner Socialstyrelsens dokument (pdf) ”Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2016 för kunskapssatsning i äldre- och funktionshinderområdet” >

Läs mer om prissättning och vad som gäller från den 1 mars (Nestors webbplats) >

Har du frågor om eventuellt köp, kontakta Daniel Ram, informatör, daniel.ram@nestorfou.se, 076-1159917