27 mars 2015

Tre frågor till Eva Lindqvist, Nestors blivande chef

Den 8 juni börjar Eva Lindqvist som FoU-chef på Nestor. Hon arbetar just nu som lärare och forskare på Karolinska Institutet, (Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle), sektionen för arbetsterapi.

EvaLindqvist
Eva Lindqvist är Nestors blivande chef.

Hur känns tanken, just nu, på att bli FoU-chef på Nestor?

Jag tycker det ska bli väldigt roligt och spännande att få sätta igång och lära känna arbetsgruppen och Nestors verksamhet! Jag ser fram emot att fortsätta jobba tillsammans för att Nestor ska innebära en positiv skillnad för de äldre i de kommuner där Nestor verkar och för att Nestor ska vara en viktig och angelägen del av kommunernas och landstingets verksamheter.

Hur kom det sig att du sökte den här tjänsten?

Jag blev väldigt nyfiken då jag såg annonsen eftersom jag sedan tidigare känner till att Nestor sätter de äldre i fokus och stöttar kommuner och landsting i utvecklingen i arbetet för de äldre. Eftersom jag själv är väldigt intresserad av de frågor Nestor jobbar med så ser jag fram emot att kunna arbeta konkret med att förbättra situationen för de äldre.

Vilka yrkeserfarenheter tror du kan vara värdefulla för Nestor?

Jag tror att min erfarenhet av att arbeta i kommun kan vara bra. I det arbetet har jag brottats med en del av de frågor som Nestor jobbar med och också fått erfarenhet att lyssna in och samarbeta med olika professioner och intressenter, det tror jag också är viktigt.

Jag tror också att mina erfarenheter av att driva olika projekt, bland annat inom forskning, har givit mig en vana vid att driva processer framåt och att kunna avsluta. Från forskningsvärlden är jag också van att både ställa, och få, svåra frågor. Det är ett bra sätt att utvecklas och förbättra sitt eget arbete.

Tack vare forskningen har jag fått en mångfacetterad bild av de utmaningar och fördelar som kan väntas när teknik förs in i äldres bostäder. Jag ser det som ett område av flera som kan vara viktigt att bevaka. Jag har god inblick i andra frågor som gäller äldre, både nationellt och internationellt. Det händer mycket internationellt inom autonomi och medinflytande för äldre som är intressant att följa.