25 september 2017

Tyresö och Nykvarns äldreomsorgspersonal lär mer om psykisk ohälsa hos äldre

Nestors projektledare Milja Ranung och Karin Högstedt svarar på tre frågor om deras utbildning om psykisk ohälsa hos äldre, som de håller för delar av Tyresö och Nykvarns äldreomsorgspersonal.

 

Den här hösten går hemtjänstpersonal, biståndshandläggare och hemsjukvård i Nykvarn och Tyresö en utbildning om psykisk ohälsa bland äldre. Det är Nestors projektledare Milja Ranung och Karin Högstedt som håller i trådarna. Utbildningens första tillfälle har genomförts, men ytterligare tre träffar kommer att göras med samma personal. Här svarar Milja och Karin på tre frågor om utbildningen.


Vad tar ni upp på utbildningen?

– Utbildningen ger grundläggande kunskap om bemötande och behandling av vanliga psykiatriska diagnoser. Vi diskuterar bemötande av självmordsnära personer och personer med missbruksproblematik. Vi tar också upp hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande och diskuterar samverkan.

Varför hålls utbildningen för dessa yrkesgrupper och i dessa kommuner?

Kommunerna har själva tagit kontakt med Nestor för att de ser behov av mer kunskap och bättre samverkan. För att kunna ge god vård och omsorg till personer med psykisk ohälsa är det viktigt att hemsjukvård, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal har ett bra samarbete. Fokus i utbildningen ligger på hur man arbetar med den här typen av frågor lokalt, på sin arbetsplats och i sin kommun.

– Kan personalen använda den kunskap de får på utbildningen i sina jobb?

Redan på första tillfället får deltagarna verktyg för att reflektera över hur de själva bemöter personer med psykisk ohälsa och fundera kring hur de agerar i olika situationer som kan uppstå. Tanken är att kunskapen från utbildningen ska omsättas till kompetens genom att vi under utbildningens gång gemensamt diskuterar och reflekterar. Alla deltagare ska även ha gjort Nestors webbutbildning Våga fråga, våga se! som tar upp psykisk ohälsa hos äldre.