25 mars 2019

Utbildning i kvalitetsledningssystem får ny form

Nestor har sedan tidigare erbjudit utbildning i systematiskt kvalitetsledningsarbete. Detta fortsätter vi med, men till hösten i en lite annan form. Här får ni veta mer.

 

Karin Högstedt, projektledare på Nestor är en av dem som ska leda utbildningen ”Förbättra din verksamhet! En utbildning i förbättringsarbete utifrån det egna kvalitetsledningssystemet” i höst. Här svarar hon på fyra frågor om utbildningen.

Vilken typ av förbättringar är det tänkt att man som deltagare ska kunna arbeta med?

‑ Det kan i princip vara vad som helst som berör vården och omsorgen om äldre och som man uppmärksammat i verksamheten att man har behov av att förbättras. Det är bra om man avgränsar sig så att det inte blir för stort. Exempel från tidigare kurser är att få till en bra struktur för teamarbetet, delegeringar, registrera i kvalitetsregister, arbeta med genomförandeplaner och hur det första hembesöket ska gå till när man jobbar i hemtjänst.

Varför anordnar Nestor en utbildning om hur man förbättrar sin verksamhet?

– D­e flesta verksamheter arbetar ju med att förbättra olika delar av sina verksamheter. Det kan vara idéer eller krav som kommer utifrån eller från den egna verksamheten. Det vi vill tillföra med utbildningen är att man utgår från det egna kvalitetslednings-systemet både för att hitta vad som brister, prioritera att arbeta med området och sedan följa om det blir något bättre med förändringen. Vad vi betonar i utbildningen är att man testar i liten skala: vad brister – varför – vilka förändringar kan påverka – hur kan vi ha koll på konsekvenserna av förändringen?

Kan du på tre meningar berätta vad kvalitetsledningssystem är?

En struktur för hur verksamheten ska genomföra sitt huvuduppdrag (vård och omsorg) och hur verksamheten har koll på att man följer aktuella lagar och de mål som man har satt upp. Ett stöd för när rutiner ska användas och hur rutiner hänger ihop med det som sker i verksamheten. Det blev två meningar!

Nestor hade tidigare en liknande utbildning kring kvalitetsledningssystem, vad är det för skillnad?

Tidigare har deltagarna under utbildningens gång funderat på något som behöver förbättras. Nu behöver de fundera på detta redan före utbildningen, gärna tillsammans med kollegor. Deras eget förbättringsarbete kommer på så sätt att fungera som utgångspunkt för utbildningen, vilket har en pedagogisk poäng för att ledningssystemet ska bli något konkret. Vi tänker att detta i sin tur ökar möjligheten att deras förbättringsarbeten kommer igång på allvar.