15 december 2022

Utveckla ert arbete med fallprevention med hjälp av ISU, individbaserad systematisk uppföljning!

Ni som ingår i Nestors ägarkommuner i södra Stockholm och vill utveckla ert fallpreventiva arbete utifrån modellen ISU, i vår finns möjlighet att sätta igång och lära mer med Nestor som processtöd.

ISU, individbaserad systematisk uppföljning, är på tapeten. Den används i utvecklingen mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst och är en modell/arbetssätt som konkret handlar om att löpande dokumentera information om enskilda individers problem, behov och insatser. Informationen sammanställs på gruppnivå för uppföljning och utvärdering med sikte på förbättring och utveckling.

Under hösten har Nestors projektledare Sara Cederbom och Karin Högstedt lett en seminarieserie digitalt via Teams för team från sex särskilda boenden i södra Stockholm kring detta arbetssätt, med fokus på fallprevention. Grupperna har under seminarieserien fått kartlägga arbetet kring fallprevention lokalt, inom sina egna verksamheter. Under våren erbjuds de fortsatt stöd i sitt utvecklingsarbete utifrån ISU med Nestor som processtöd.

I teamen har yrkesgrupper som enhetschef, gruppchef, undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, MAR, MAS och utvecklingsledare ingått.

Under våren 2023 kommer Nestor att erbjuda en ny omgång av seminarieserien där nya team bjuds in för att lära mer om ISU och utifrån det utveckla sitt fallpreventionsarbete. Detta gäller team på särskilda boenden inom Nestors ägarkommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

Har du frågor eller är intresserad redan nu? Kontakta Sara Cederbom, projektledare, Nestor FoU-center, sara.cederbom@nestorfou.se

Sara Cederbom och Karin Högstedt som leder seminarierna.