8 juni 2021

Välbesökta webbföreläsningar – hur har det funkat och hur blir det sen?

Drygt 400 vård- och omsorgsmedarbetare i södra Stockholm har deltagit på Nestors nio digitala föreläsningar under hösten och våren. Roligt tycker Nestor, men har det digitala föreläsandet fungerat? Och vad händer när pandemin planar ut?

Karin Högstedt (tv), Milja Ranung (th över) och Linda Nyholm (th under) har gett digitala föreläsningar under hösten och våren.

Mer än ett år med distans och digitala lösningar för möten, konferenser, föreläsningar och utbildningar har som bekant präglat tillvaron för många. Under hösten och våren har Nestor sammanlagt genomfört nio digitala föreläsningar om äldre och kost/protein, psykisk ohälsa hos äldre och äldres fysiska aktivitet. Totalt har drygt 400 vård- och omsorgsmedarbetare i Stockholms södra länsdel deltagit. Men, hur har de digitala föreläsningarna egentligen fungerat, vilka fördelar och problem finns det? Frågan går till föreläsarna Linda Nyholm (dietist) Milja Ranung, (psykiatrisjuksköterska) och Karin Högstedt (fysioterapeut). Svaren är ihopredigerade eftersom projektledarnas upplevelser har varit  samstämmiga.

Vilka mentala och tekniska utmaningar har ni haft i kring webbföreläsningarna?

– Oro för att mina barn ska klampa in mitt under föreläsningen, eller att grannen ska börja borra i väggen…! I början var det nervöst med tekniken och lite fumligt, men nu flyter det på riktigt bra. En stor  mental utmaning har varit att det är tråkigare att föreläsa digitalt och också knepigt att veta hur man får igång en grupp på digital väg.

Vad har varit svårast?

– Den kontakt man får med deltagarna i ett vanligt rum sker inte digitalt., ögonkontakt och kroppsspråk går tyvärr inte genom skärmen. Det blir mycket av envägskommunikation eftersom föreläsaren inte ser deltagarna samtidigt som powerpoint-presentationen visas. Eftersom deltagarna har olika kunskapsnivå krävs att vi ger både grundläggande och fördjupande kunskap, och detta har varit en ännu större utmaning än tidigare. Det är svårt att få till dynamik i gruppen, som att få deltagarna att ställa spontana frågor och att själv kasta ut frågor till gruppen och att ha naturliga diskussioner i stunden. Man vet inte heller riktigt om eller hur man når fram till gruppen.

Vad har varit de största fördelarna?

– Många deltagare har uttryckt att det är lättare att delta digital, eftersom de inte behöver lämna sina arbetsplatser och slipper resvägen. Vi har också kunnat ta in fler deltagare digitalt än i våra fysiska lokaler. Vi förstår att det även är lättare för cheferna att vara med digitalt. Vi tycker det är bra när chefer och medarbetare kan sitta tillsammans, och också att de tar del av samma ämnen och frågeställningar som ges på föreläsningarna. På slutet av föreläsningarna brukar vi få positiva kommentarer i chatten. Vi har också fått positiv feedback på innehållet i föreläsningarna.

Vad är era viktigaste erfarenheter kring det digitala?

– Att övning ger färdighet och att det hela tiden går att utveckla sig. De första gångerna krävdes mycket förberedelser och vi var nervösa. Men i takt med att vi har lärt oss är det roligt och rädslan för att tekniken ska strula är inte lika stor, och om det strular så är det inte hela världen, har vi också lärt oss.

Kommer Nestor att fortsätta digitalt när pandemi och restriktioner planar ut?

– Det här är en viktig fråga som vi inom kort ska ta tag i på Nestor där vi självklart tar fasta på att många tycker att vi borde fortsätta med digitala föreläsningar. Vi vet ju att vissa föreläsningar passar bra att hålla digitalt, medan workshops och liknande där gruppdiskussioner har en viktig funktion, där vill vi nog att man träffas på riktigt.