13 september 2021

Välkomna till dialogforum om digitalisering och delaktighet!

Dags för nästa regionala dialogforum om delaktighet i vårt digitaliserade samhälle – för socialtjänst i samverkan med andra aktörer i Stockholms län.

Den 23 september kl 13.30 bjuder vi in till ett digitalt dialogforum, som en fristående fortsättning på vårens forum. Denna gång tar vi ett steg vidare och tittar närmare på några av de spännande initiativ som tas i länet för att på olika sätt erbjuda invånarna stöd i användning av digital teknik. Syftet är att tillsammans lyfta och diskutera insikter och reflektioner kring hur initiativen bidrar till ökad delaktighet för invånarna och vad som är viktigt att uppmärksamma i det fortsatta arbete. Vi har särskilt fokus på hur man når de som har stora utmaningar att delta aktivt i ett digitaliserat samhälle.

Nätverket som arrangerar detta dialogforum är ett samarbete mellan FoU-enheterna i Stockholms län och forskargruppen Cactus på KI.  Nätverket har fokus på socialtjänst i Stockholms län. I nätverket ingår även Forum Carpe.

Läs mer och anmäl dig i inbjudan nedan!

…och  varmt välkomna!

Inbjudan regionalt dialogforum #2 den 23 sept >