25 september 2023

Vår Karin Högstedt har påbörjat avhandlingsarbete om hemrehabilitering

Vår projektledare Karin Högstedt har tagit tjänstledigt och påbörjat en forskarutbildning på Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH) på Karolinska Institutet. Hennes avhandlingsämne är hemrehabilitering för äldre personer, där hon ska undersöka förutsättningar, utförande och utfall av hemrehabilitering. Detta genomförs inom ramen för ett projekt som heter ”Re@home”, Rehabilitation at home.

Karins doktorandarbete är knutet till en multicenterstudie där Hälsohögskolan i Jönköping, Luleå tekniska universitet och Karolinska Institutet ingår.

Hur känns det att kasta sig in i forskarvärlden?

– Det är väldigt roligt att få fördjupa mig i olika metoder, att sätta mig i skolbänken och att diskutera och samtidigt koppla mitt lärande till aktiviteterna i forskningsprojektet. Förutom projektet så ingår jag i KI:s forskarskola i hälsovetenskap som ger en bra struktur och guidning i lärandet. Här finns också fantastiska studentkollegor.

Vad blir det roligaste?

– Jag ser mycket fram emot att lära mig mer och utveckla mina förmågor, och så klart att fördjupa mig i hemrehabs arbete och undersöka vad som bidrar till goda insatser.

Några utmaningar?

– Det är nog att ha koll på alla moment, så jag får ut det mesta av utbildningen och är väl förberedd inför aktiviteterna i projektet.

När beräknas avhandlingen bli färdig?

– Utbildningen är fyra år, så någonstans där kan tänkas.

Något du vill tillägga?
– Ja, kanske att FoU-verksamheter kan involveras i implementeringen av projektresultaten när de är klara!

Forskarutbildningen genomförs på Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för arbetsterapi.

Läs mer om ”Re@home – Evaluation of home rehabilitation for older people” >