1 november 2022

Vår nya chef är på plats!

Nu är Camilla Andersson på plats i sin nya roll som FoU-chef på Nestor. Hon kommer närmast från Ersta diakoni som utvecklingschef. Camillas akademiska bana startade med studier i kriminologi, sociologi och socialantropologi. Därefter tog hon klivet över till folkhälsoområdet där hon 2006 disputerade med en avhandling om implementering och utvärdering och samtidigt fick jobb som projektledare på Nestor!

Hur känns det att komma tillbaka till Nestor efter 11 år, nu som chef?

Ren glädje! Det är otroligt roligt att vara här igen och få jobba med detta fantastiska, kunniga och erfarna gäng och engagerade ägarorganisationer. Jag känner en stor nyfikenhet och ödmjukhet inför allt det som har gjorts och hur Nestor utvecklats vidare. Det är så många viktiga arbeten och lärdomar att ta tillvara.

Varför sökte du tjänsten?

Efter flera spännande och lärorika år i kommun och privat verksamhet kände jag ett sug tillbaka till FoU-världen. Att få möjlighet att bottna mer i olika frågor och samtidigt kunna bidra med mina erfarenheter av vad som skapar värde i verksamheten och de vi är till för. Där jag tycker att Nestors  inriktning – att vara en motor för lärande och verksamhetsutveckling där kunskap genereras tillsammans med och för verksamheternas egen utveckling – är så betydelsefull.

Vilka är Nestors viktigaste utmaningar, om du hunnit fundera på det?

Det händer mycket nu inom äldreomsorgen och där har Nestor FoU-center tillsammans med ägarorganisationerna, andra FoU:er, regionala och nationella aktörer en möjlighet och ett ansvar att komma samman och möjliggöra att den kunskap som finns når ut och kommer till användning.


Vilken konkret nytta tycker du att Nestor ska bidra med, och för vilka? 

Jag drivs av hur vi kan göra vården och omsorgen ännu bättre, tillsammans med och till bäst nytta för dem som behöver den. Min övertygelse är att när vi möts över gränser hittar vi lösningar. Nestor kommer att kunna bidra med forskning, kompetens- och utvecklingsinsatser, stödja samverkan och att utveckla tjänster och erbjudanden och på så sätt bidra till såväl kunskapsutveckling, verksamhetsutveckling och samhällsutveckling.

Forskning och utveckling, hur tänker du kring den relationen?

För mig är de lika viktiga och forskning och utveckling behöver gå hand i hand. Forskningen bidrar till att få ökad kunskap om företeelser, förutsättningar, arbets- och förhållningssätt och effekter, och utvecklingsarbete behövs för att se hur den nya kunskapen ska omsättas i det dagliga arbetet. Det är även genom reflektion i verksamheten vi får syn på vad vi behöver beforska och veta mer om.

Camillas mailadress, för den som eventuellt vill veta mer: camilla.c.andersson@nestorfou.se