25 september 2023

Vår nya medarbetare Åsa Skjutar, disputerad arbetsterapeut, har kommit på plats!

Vi på Nestor har glädjen att presentera vår nya kollega Åsa Skjutar! Hon kommer senast från en tjänst på Södertälje sjukhus som arbetsterapeut och utvecklingsledare.

Åsa Skjutar är leg. arbetsterapeut och med. dr i medicinsk vetenskap.

Välkommen till oss på Nestor Åsa! Varför sökte du dig till oss?

– Jag sökte mig till Nestor av flera anledningar men framför allt för att få möjligheten att i samarbete med en tvärprofessionell grupp arbeta mer övergripande med äldre-relaterade frågor.

Vilken erfarenhet och kompetens från ditt yrkesliv tänker du kan vara bra på en FoU-verksamhet som Nestor?

– Jag har lång klinisk erfarenhet från flera sjukhus inom Region Stockholm och hoppas att dessa erfarenheter från klinisk verksamhet ska kunna komma till användning på Nestor. Som legitimerad arbetsterapeut hoppas jag också kunna tillföra ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv i de olika aktiviteter som Nestor genomför.

Vilka äldre-relaterade frågor engagerar dig särskilt?

– De senaste åren har jag genom arbete på en minnesmottagning varit engagerad i äldre med befarad kognitiv sjukdom – tidigare kallat demenssjukdomar – något som jag verkligen tycker är intressant. Det händer mycket inom forskningen kring kognitiva sjukdomar och det är spännande att engagera sig både kring utredning, diagnostik och interventioner.

Har du frågor till Åsa, kontakta henne asa.skjutar@nestorfou.se