19 januari 2023

Våra publikationer är kostnadsfria!

 

 

 

 

 

 

 

Nu är våra tryckta publikationer, som tidigare har varit kostnadsbelagda, gratis. De flesta kan dessutom laddas ner gratis. Vi jobbar enligt tanken att vårt äldre tryckta material ska vara gratis, medan helt nytt blir kostnadsbelagt.

”Min Levnadsberättelse” och boxen ”Samtal med bilder”, blir fortsatt kostnadsbelagda. Våra FoU-rapporter fortsätter som tidigare att vara gratis nerladdningsbara som pdf:er.

Ta en titt på våra publikationer här! >

Frågor? Kontakta oss adm@nestorfou.se.