2 februari 2022

Vi välkomnar vår nya medarbetare Sara Cederbom!

Sara Cederbom, fysioterapeut och med. dr i medicinsk vetenskap, har sina rötter i Södertälje och är sedan den 1 februari projektledare på Nestor.

Vi på Nestor har fått en ny medarbetare – Sara Cederbom! Hon kommer närmast från Region Västmanland på enheten Välfärd, där hon arbetade som utvecklingsstrateg med fokus på äldreområdet och hälso- och sjukvård.

Vilket var ditt uppdrag på Region Västmanland?

– Det var att leda och samordna region- och kommungemensamma samverkansforum för politiker, chefer och tjänstepersoner, och att leda utvecklingsarbeten inom mina fokusområden. Jag har också varit delaktig i omställningsarbetet för ”En god och nära vård” och har varit aktiv i sjukvårdsregionala och nationella nätverk som rör kompetensförsörjning och kunskapsstyrning.

Några andra yrkesmeriter som du vill nämna?

– Mitt forskningsområde och spetskompetens ”äldre och smärta” ledde till att jag fick möjlighet att genomföra en forskningsstudie i Oslo 2016-2019. Syftet var att utvärdera ett behandlingskoncept för sköra äldre med långvarig smärta. Förutom att studien blev bra så lärde jag mig också mycket om mig själv och vilka utmaningar det innebär att flytta till ett annat land, med nytt språk och att skapa ett socialt liv.

Vilka av dina kompetenser hoppas du få användning av på Nestor?

– Jag vill bidra med min vetenskapliga kompetens men också med kunskap och kompetens kring samverkan som jag ser som en viktig nyckel för att nå bästa resultat.

Vad lockar dig mest med att jobba hos oss?

– Att Nestor har fokus på att just göra det bättre för äldre.

Till sist, har du någon anknytning till Stockholms södra län?

– Jag är född och uppvuxen i Södertälje. ”Söder om söder ” har alltid känts som hemma så jag kan väl säga att jag har kommit hem ”jobbmässigt”.

Sara är medicine doktor och disputerade 2015 med avhandlingen: ”Ability in everyday activities and morale among older women with chronic musculoskeletal pain living alone. A behavioural medicine approach in physiotherapy” vid Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.