11 mars 2015

Webbutbildning fortsatt gratis 2015

Webbutbildningen Våga fråga – våga se! som handlar om psykisk ohälsa bland äldre, är fortsatt kostnadsfri resten av 2015. Utbildningen vänder sig främst till personal i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården som möter äldre i sitt dagliga arbete. Självklart kan alla som är intresserade göra den.

Så passa på att göra utbildningen nu!
Läs mer och gå in på utbildningen >

 

Vagafragaflyer-1