4 juni 2020

Vad är viktigt för dig? Ställ frågan den 9 juni!

Frågan ”Vad är viktigt för dig” är nu aktuell i samband med den internationella dagen ”What matters to you?” den 9 juni. Vi på Nestor har flaggat för dagen under våren och ställer nu frågan till oss själva.

Den 9 juni är dagen då personal i vård och omsorg i ett 40-tal länder på uppmaning av kampanjen ”What matters to you?” ska  fråga sina omsorgstagare och patienter vad som är viktigt för dem. Bakom kampanjen står en organisation från Skottland vars syfte är att påminna om och ytterligare stärka personcentrerad vård och omsorg i det dagliga arbetet. I Sverige uppmärksammas dagen av bland annat Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Vi på Nestor har under våren flaggat för dagen. Som läget är nu kan vi inte, som vi först tänkt, besöka äldreboenden och dagverksamhet i södra Stockholm för att ställa frågan ”Vad är viktigt för dig?” till seniorer och lägga ut på vår webbplats. Istället har vi här riktat kameran mot oss själva. Vi presenterar också svar på frågan från ett antal seniorer, forskare, chefer och vård- och omsorgsmedarbetare som vi träffade på möten och föreläsningar som Nestor arrangerade strax före coronapandemin.


Tre medarbetare på Nestor svarar på frågan: ”What
matters to you?”:

 


Svar från har några av de seniorer, forskare samt chefer och medarbetare i vård och äldreomsorg, som vi träffat på möten
och föreläsningar som Nestor arrangerade strax före coronapandemin.