30 januari 2014

Högt tryck på utbildning om äldre och läkemedel

Trycket är stort på Nestors utbildning om äldre och läkemedel för vård- och omsorgspersonal i Nestors ägarorganisationer. Därför erbjuder vi sammalagt fem utbildningstillfällen 2014.

Utbildningen leds av Sune Peterson, apotekare och projektledare på Nestor. Följande datum gäller:

19 feb
18 mars
16 april, nytt datum
22 april
13 maj, nytt datum

Målgrupp för utbildningen är vård- och omsorgspersonal i Nestors ägarorganisationer. Läs mer om utbildningen i länkarna ovan, eller via kalendariet på startsidan. Eller gå direkt till evenemangssidan >