Chefsmorgon: Om äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster

Tisdag 8 november, kl. 8.15-9.30
Digital träff (Teams)

På november månads Chefsmorgon berättar vi om ett projekt kring äldre personers användning av kommuners digitala tjänster och information. Här lyfts projektets andra delrapport som har fokus på de äldres erfarenheter av nättjänsterna.

Du ges också möjlighet att samtala med chefskollegor i dina grannkommuner utifrån dagens ämne, och även lära känna oss på Nestor lite bättre!

Datum och tid: Tisdag 8 november 2022, kl. 8.15-9.30

Anmälan: Görs nedan! Vi mailar ut teams-länken en eller ett par dagar före Chefsmorgonen. Kontakta oss om länk-mailet uteblir adm@nestorfou.se.

Välkommen!

Karin Högstedt, projektledare
Sara Cederbom, projektledare
Milja Ranung, projektledare
Helén Lieberman-Ram, tf FoU-chef

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom vård och omsorg i Nestors ägarorganisationer. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet. 

Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings-och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö, och Region Stockholm.

Har du frågor, kontakta oss adm@nestorfou.se

Läs om Nestors projekt ”Kommuners digitala tjänster för personer 65+” >