Chefsmorgon: Personer med beroendeproblematik – kan ålder påverka bedömning av behov och tillgång till stöd från socialtjänsten?

Torsdag den 12 maj, kl. 8.15-9.30
Digitalt (via Teams)

Personer med beroendeproblematik – kan ålder påverka bedömning av behov och tillgång till stöd från socialtjänsten?

För en person med beroendeproblematik med stöd från socialtjänsten kan tillvaron se väldigt olika ut beroende på vilken ålder hen har. Även om stödet i båda fallen utgår från socialtjänstlagen så kan bedömningar som görs och insatser som ges skilja sig ganska mycket beroende av om personen får stöd genom vuxenenheten eller äldreomsorgen. Här kan exempelvis vuxenenheten ha en rehabiliterande inriktning till skillnad från äldreomsorgen som kan ha en mer omhändertagande inriktning.

En fråga att ställa sig här är hur detta överensstämmer med socialtjänstlagens mål om jämlikhet och deltagande i samhällslivet. Vad skulle hända om vi jämförde alla socialtjänstens olika verksamhetsområden med varandra utifrån ett jämlikhetsperspektiv?

Du kommer att få samtala med chefskollegor utifrån dagens ämne och även lära känna oss på Nestor lite bättre!

Vi ser fram emot att träffa dig!

Eva Karlsson, projektledare, fil. dr etnologi
Milja Ranung, projektledare
Helén Lieberman-Ram, samordnare

Har du frågor, kontakta oss på adm@nestorfou.se, tel. 08-7779916

Chefsmorgon vänder sig till dig som är chef/ledare inom vård och omsorg i Nestors ägarorganisationer. Vi vill med dessa morgnar bidra med inspiration kring aktuella ämnen som rör äldreområdet och presentera projekt som pågår hos oss, som kan vara till nytta i din verksamhet.

Nestors ägarorganisationer: Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.

Ladda ner översikt av vårens digitala evenemang på Nestor >