”Hälsa är bara en pusselbit till välbefinnande – medforskargruppens resultat” seminarium om äldre som medforskare (projektet Samsas)

Tisdag 28 maj, kl. 15-16
Digital träff (Teams)

Välkommen till seminariet ”Hälsa är bara en pusselbit till välbefinnande – medforskargruppens resultat” som är det andra av de två SAMSAS-seminarierna om äldre personer som medforskare som ges våren 2024.

Sarah Wallcook, medforskargruppledare och utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, presenterar medforskarprojektet Med och för äldre, som ingår i det övergripande FoU-gemensamma forskningsprojektet SAMSAS. Hon kommer att berätta om medforskarprojektets resultat, till exempel hur medforskarna identifierade vad som är viktigt för välbefinnande i sin egen åldersgrupp och hur de resonerade kring hur man pratar om välbefinnande och försämrad hälsa.

PROGRAM

  • 15.00–15.30 Presentation av studien
  • 15.30–15.55 Diskussion av forskningsresultaten utifrån egna erfarenheter
  • 15.55–16.00 Sammanfattning och introduktion av nästa seminarium
  • 16.00–16.15 Eftersnack för de som vill

Seminarierna riktar sig till äldre personer, anhöriga, personal inom kommun, region eller civilsamhälle som möter eller har intresse för äldre personers situation, men alla är välkomna.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Datum: tisdag den 28 maj kl. 15-16
Anmälan: Gå in här (länk till Stiftelsen Äldrecentrums webb) >
Frågor om seminariet? Kontakta ida.goliath@aldrecentrum.se, tel. 08-690 58 04

Kort om studien om äldre som medforskare: Vad innebär det att som äldre medverka i forskning om sin åldersgrupp, det vill säga att vara medforskare? Den frågan har ställts i projektet ”Med och för äldre” där äldre medforskare varit med och identifierat centrala aspekter för äldres välbefinnande. I två studier har forskare tillsammans med äldre personer, undersökt vilka prioriteringar personer 75 år och äldre har kring ohälsa och välbefinnande. Tillsammans har de tagit fram en så kallad medforskarmodell, där personer som forskningen rör medverkar i alla delar av ett projekt. Arbetet är ett samarbete mellan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och äldreomsorgen i Södermalms stadsdelsförvaltning. Det har sitt i ursprung i det större, länsövergripande forskningsprojektet Samsas.

SAMSAS, Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre, är ett fyraårigt projekt finansierat av Forte. Projektet är ett samarbete mellan FOU nu, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Nestor FoU-center och FoU Nordost. Läs mer om projektet >