Lunchseminarium: Stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer (STEG, FoU-gemensamt projekt)

Torsdag 23 maj 2024, kl. 12.00 – 12.45
Digitalt (Teams)

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium med rubriken ”Stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer – samverkan med egenvårdsintyget som verktyg”. Seminariet tar upp resultat från den FoU-gemensamma forskningsstudien STEG (Samarbete kring stöd för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer). Frågor som kommer att lyftas:

  • I vilken utsträckning används egenvårdsintyget i dag och för vilka ändamål?
  • Vad ser de olika professionerna för möjligheter och hinder i arbetet med egenvårdsintyg?
  • Hur ser äldre personer på att ta emot stöd till egenvård från äldreomsorgen/hemtjänsten?

Här kommer även den samskapandeprocess som har gjorts tillsammans med representanter för primärvårdsrehab, biståndsenhet och hemtjänstutförare att beskrivas. Samskapandets syfte har varit att ta fram, testa och utvärdera arbetsmodeller för samverkan kring egenvård.

Talare är Emma Granström, forskare och projektledare på FOU nu & Elin Jakobsson, post doc och utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Seminariet arrangeras av FOU nu.

Seminariet riktar sig brett och omfattar främst verksamheter inom kommun och region som berörs eller är intresserade av det aktuella ämnet.

Datum och tid: Torsdag 23 maj 2024, kl. 12.00–12.45
Plats: Digitalt (Teams)

Anmälan: Senast 22 maj, anmäl dig här >

Har du frågor, kontakta: emma.granstrom@regionstockholm.se