Seminarium: ”Att förebygga och behandla undernäring – en viktig del i det fallpreventiva arbetet”

Torsdag den 7 april, kl. 9-12
Digitalt (via Teams)

Risken för att falla ökar när man blir äldre och är en av vårdens och omsorgens stora utmaningar, samtidigt som fall och fallskador också innebär ett stort lidande för den enskilda personen.

En god nutritionsstatus är en av flera pusselbitar när det gäller att förebygga fall. Detta seminarium utgår ifrån nutritionsvårdsprocessen, som syftar till att förebygga och behandla undernäring hos den enskilde. Seminariet bygger på Socialstyrelsens kunskapsstöd Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst (2020) samt aktuell forskning inom området.

Du kommer själv vara aktiv och samarbeta med de andra deltagarna under förmiddagen, och inför seminariet förbereder du dig genom en hemuppgift.

Webbkamera krävs för deltagande.

Riktar sig till sjuksköterskor på särskilt boende i Nestors ägarorganisationer (privata och kommunala verksamheter)

Kostnad: Gratis deltagande

Datum och tid: Torsdag den 7 april, kl. 09.00-12.00

Plats: Digitalt via Teams, länk kommer skickas ut några dagar före seminariet.

Anmälan, stängd.

Direkt efter att du har anmält dig får du ett bekräftelsemail. Om detta inte kommer, titta i din mail-skräpkorg, det kan hamna där. Sista utväg: kontakta oss på adm@nestorfou.se så kollar vi upp!

Seminarieledare:
Linda Nyholm, projektledare/leg. dietist & Milja Ranung, projektledare/spec. sjuksköterska psykiatri

Har du frågor, kontakta Linda Nyholm, linda.nyholm@nestorfou.se

Nestors ägarorganisationer: Kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.

Ladda ner översikt av vårens digitala fallföreläsningar (pdf) >