Seminarium om äldre som debuterar inom äldreomsorg – en del av forskningsprojektet Samsas

Onsdag 31 januari, kl. 15-16
Digital träff (Teams)

Välkommen till ett seminarium som handlar om äldreomsorgens debutanter!

Vilka äldre ansöker om äldreomsorg för första gången och hur ser deras situation ut? Forskare från fyra FoU-enheter i Stockholm undersöker detta i ett gemensamt forskningsprojekt med namnet Samsas.

Samsas-forskarna har i en registerstudie analyserat drygt 33 000 biståndsbeslut från åren 2015–2022 i Stockholm. Detta gör att de kan se trender i vilken omsorg som beviljas över tid. Under den här träffen får ni träffa två av Samsas-forskarna, Bettina Meinow och Åsa von Berens som är utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, som  berättar om sina tankeväckande resultat från den här studien.

Under seminariet får deltagarna möjlighet att diskutera hur forskningsresultaten kan förstås utifrån egna erfarenheter, och även ta del av andra deltagares kunskap och tankar kring resultaten.

Seminariet vänder sig främst till äldre personer, anhöriga, personal inom kommun, region och civilsamhälle och personer som har intresse för äldre personers situation, men alla är välkomna!

Program:

15.00-15.30 Presentation av debutantstudien

15.30-15.55 Diskussion

15.55-16.00 Sammanfattning och introduktion av nästa seminarium

16.00-16.15 Eftersnack för de som vill

När och var? Onsdag 31 januari, kl. 15-16. Digital träff (Teams)

Anmälan görs här (Stiftelsen Äldrecentrums anmälningssida) >

Om Samsas
Står för Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre och är ett forskningsprojekt som drivs av de Stockholmsbaserade forsknings- och utvecklingsenheterna Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FOU nu och FoU Nordost. Projektet sker i partnerskap med äldre personer, och aktörer inom kommun, region och civilsamhället. Läs mer om Samsas >