Undersökning av hur hälso- och sjukvårdspersonals yrkeskunskap används på särskilt boende

I det här projektet undersöker Nestor hur sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysioterapeuters/sjukgymnasters kunskap kommer till användning vid verksamhetsutveckling och i det dagliga arbetet på vård- och omsorgsboenden.

Studien bygger på en webbenkät som besvaras av de aktuella yrkesgrupperna på privata och kommunala vård- och omsorgsboenden i södra Stockholmsområdet (Nestors ägarkommuner).

Resultaten ska fungera som en grund för Nestors fortsatta arbete med kompetensutvecklingsfrågor som kommer att genomföras tillsammans med medarbetare och chefer i äldreomsorgen.

Resultaten är presenterade i rapporten ”Sjuksköterskor, arbetsterapeuter & fysioterapeuter på särskilt boende – hur kan deras kompetens komma de äldre och verksamheten till nytta på bästa möjliga sätt?!

Läs rapporten >
Läs sammanfattning av rapporten i presentationsform (pdf) >

Titta på filmklippet (YouTube) där Linda Nyholm,
en av rapportförfattarna, får
fem frågor om den färdiga rapporten:

Projektfakta

Ämne: Organisatoriskt lärande


Projektledare:

Linda Nyholm & Milja Ranung


Projekttid: 2019-2020
Status: Genomfört