Undersökning av hur hälso- och sjukvårdspersonals yrkeskunskap används på särskilt boende

I det här projektet undersökte Nestor hur sjuksköterskors, arbetsterapeuters och fysioterapeuters/sjukgymnasters kunskap kommer till användning vid verksamhetsutveckling i det dagliga arbetet på vård- och omsorgsboenden.

Studien byggde på en webbenkät som besvarats av de aktuella yrkesgrupperna på privata och kommunala vård- och omsorgsboenden i södra Stockholmsområdet (Nestors ägarkommuner). Resultaten var tänkta att fungera som en grund för Nestors fortsatta arbete med kompetensutvecklingsfrågor som kommer att genomföras tillsammans med medarbetare och chefer i äldreomsorgen.

Resultaten presenterades 2020 i FoU-rapporten ”Sjuksköterskor, arbetsterapeuter & fysioterapeuter på särskilt boende – hur kan deras kompetens komma de äldre och verksamheten till nytta på bästa möjliga sätt?”. Ladda ner/ läs rapporten >

Läs sammanfattning av rapporten i presentationsform (pdf) >

Titta på filmklippet (YouTube) där Linda Nyholm,
en av rapportförfattarna, får
fem frågor om den färdiga rapporten:

Projektfakta

Ämne: Organisatoriskt lärande


Projektledare:

Linda Nyholm & Milja Ranung


Projekttid: 2019-2020
Status: Genomfört