Hälsofrämjande vanor i ordinärt boende

I det här projektet har vi undersökt vad äldre personer som bor i eget boende, som har hemtjänstinsatser eller går på dagverksamhet, tänker om hälsosamma vanor. Genom intervjuer har vi tagit del av olika synpunkter och perspektiv på vanor som främjar social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och bra mat och måltider.

Vi har också tittat på hur de äldre uppfattar hemtjänst arbete och möjligt stöd när det gäller att främja hälsosamma vanor.

Projektet har genomförts i samarbete med hemtjänstenheter och dagverksamheter i Nestors ägarkommuner. Representanter från förebyggande enheter och biståndshandläggare har också medverkat.

Sammanställningen publicerades 2020 i FoU-rapporten ”Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?”. Läs/ladda ner rapporten >

Läs artikel av rapportförfattarna, i tidskriften Äldre i Centrum >

Projektfakta

Ämne: Förebyggande & rehabiliterande arbete


Projektledare:

Karin Högstedt & Linda Nyholm


Projekttid: 2018-2019
Status: Genomfört