Hemtjänstens arbete för äldres hälsa

I det här projektet kommer Nestor att utveckla lokala arbetssätt för att stärka hemtjänstens hälsofrämjande arbete. Det kommer att ske i nära samarbete med medarbetare och chefer i hemtjänsten. De lokala arbetssätten ska formas med hänsyn till de äldres hälsa och behov och hemtjänstens förutsättningar. Fokusgrupper och workshops med chefer och medarbetare inom hemtjänsten i södra Stockholm kommer att genomföras, och även intervjuer med äldre personer som har hemtjänst.

Tanken med projektet är förbättrad hälsa hos omsorgstagarna och stärkt yrkesroll för medarbetarna samt att bidra till att göra hemtjänstens arbete mer attraktivt. Projektet görs bl.a. mot bakgrund av att socialtjänsten förväntas arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande än tidigare, något som framhålls i utredningen om den nya socialtjänstlagen och inom ramen för ”God och nära vård”.

Projektet presenteras i en FoU-rapport med planerad publicering 2023/2024.

Läs artikeltext om projektet >

Projektledare Milja Ranung och Karin Johansson

Projektfakta

Ämne: Hemtjänst


Projektledare:

Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi & Milja Ranung, specialistsjuksköterska psykiatri


Projekttid: 2022-2023/2024
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna