Meningsfull dagverksamhet

Det här projektet har genomförts vid en dagverksamhet i södra Stockholm. Syftet var att ta reda på vad gästerna upplever som en meningsfull verksamhet på dagverksamheten. Syftet var också att ta fram idéer för hur gästernas synpunkter kan bli en del av verksamheten. Projektet genomfördes med metoden tjänstedesign, som innebär att slutanvändarna, i det här fallet gästerna på dagverksamheten, deltar i hela utvecklingsprocessen.

Projektet har utmynnat i rapporten ”Tjänstedesign på dagverksamheten – Ett utvecklingsarbete tillsammans med gäster och medarbetare vid en dagverksamhet med inriktning social samvaro”. Här beskrivs tjänstedesignmetoden och erfarenheter som kan följa av att arbeta med den. Rapporten lyfter tio utvecklingsområden som har identifierats vid dagverksamheten.

Läs rapporten här >

Projektfakta

Ämne: Dagverksamhet


Projektledare:

Eva Karlsson & Milja Ranung


Projekttid: 2018-2020
Status: Genomfört