Tjänstedesign i dagverksamheten

Ett utvecklingsarbete tillsammans med gäster och medarbetare vid en dagverksamhet med inriktning social samvaro

Nyckelord: 
Dagverksamhet, Tjänstedesign
Författare: 
Eva M. Karlsson
Utgivningsår: 
2020
Pris: 
0 kr

I rapporten beskrivs ett utvecklingsprojekt som Nestor har genomfört vid och tillsammans med en dagverksamhet i södra Stockholm, för att ta fånga in gästernas åsikter och erfarenheter kring dagverksamheten. Modellen tjänstedesign användes för att involvera gästerna i utvecklingsarbetet.

I projektet genomfördes observationer, intervjuer och enkäter.
10 utvecklingsområden identifierades vid verksamheten. Under två workshopar fick gäster och medarbetare utveckla idéer inom dessa områden.

 

 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16