Mötesplats för lokal samverkan

I det här projektet arbetar Nestor för att stötta
samverkan mellan landsting och kommun i
södra Stockholm. Projektets namn är benäm-
ningen på de fyra lokala grupper där
samverkansarbetet pågår.

Projektet presenteras utförligt i fliken
”Samverkan” på den här webbplatsen, gå dit >

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Helén Lieberman-Ram, helen.lieberman-ram@nestorfou.se & Sara Cederbom, sara.cederbom@nestorfou.se


Projekttid: 2015 - tills vidare
Status: Pågående