Forskningsprojekt om IBIC, implementering och hållbart utvecklingsarbete

Nestor FoU-center har tillsammans med Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet genomfört en studie av Individens behov i centrum (IBIC), och hur denna modell införs i Sveriges kommuner. Syftet var att få mer kunskap om hur implementeringsprocesser kan utformas för att främja hållbara organisationsförändringar inom socialtjänsten. Här togs särskilt fasta på att socialtjänsten är ett fragmenterat organisatoriskt sammanhang, som i många kommuner omfattar en beställarorganisation och en mängd utförarorganisationer, i både privat och offentlig regi. Det betyder att nya metoder inte implementeras i en enskild och sammanhållen organisation, utan snarare i ett kluster av sammanlänkade organisationer.

Forskningen har genomförts i nära samarbete med representanter från verksamheter inom socialtjänsten, och baseras på enkäter, intervjuer och studier av dokument.

Individens behov i centrum (IBIC) är en modell som utformats av Socialstyrelsen och som införs i en majoritet av Sveriges kommuner. Modellen syftar till att vård- och omsorgsprocessen ska styras av omsorgstagarens behov.

En FoU-rapport ”Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter – En kvantitativ studie av implementering och rutinisering av ’Individens behov i centrum’ (IBIC) i socialtjänsten” skrevs utifrån projektet och publicerades hösten 2021. Läs mer/ladda ner rapporten >

Artikeln ”Factors Explaining Program Sustainability: A Study of the Implementation of a Social Services Program in Sweden” publicerades 2023 i den vetenskapliga tidskriften Health and Social Care in the Community. Läs mer/ladda ner artikeln >

Projektfakta

Ämne: Långsiktig hållbarhet


Projektledare:

Emanuel Åhlfeldt


Projekttid: 2019-2022
Status: Genomfört

Om du vill veta mer - kontakta oss