Samlokaliserad seniormottagning

– ett samverkansprojekt mellan vårdcentral, rehab och kommun med individen i fokus

Nestor har i uppdrag att följa och utvärdera ett projekt i Nacka som syftar till att ytterligare förbättra samordningen av vård- och omsorgsinsatser kring personer som är 75 år och äldre. Det är Boo vårdcentral, Nacka RehabCentrum och Nacka kommun som tillsammans ska utveckla samlokalisering och ett tvärprofessionellt team för att minska glappen mellan primärvård och äldreomsorg. Deras mål är att upprätta en permanent samlokaliserad seniormottagning, där läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare ska finnas på vårdcentralen en viss tid i veckan.

Nestors utvärdering kommer att omfatta en beskrivning av arbetsprocessen från start till genomförande och hur patienter, närstående och personal, uppfattar de insatser som ska att införas. Nestors projektledare Sara Cederbom och Åsa Skjutar som ska göra utvärderingen ska även bidra med lärande till den arbetsprocess som de utvärderar.

Läs artikel om projektet (Nestors webbplats) >

Sara Cederbom (t.v.) och Åsa Skjutar

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Sara Cederbom, leg. fysioterapeut, med. dr i medicinsk vetenskap  & Åsa Skjutar, leg. arbetsterapeut, med. dr i medicinsk vetenskap


Projekttid: 2023-2024
Status: Pågående