Trygg hemgång

– en studie av kommuners insatser vid utskrivning från slutenvård

Det här projektet omfattar två moment. Det är dels en studie av hur Nestors olika ägarkommuner organiserar insatser för äldre medborgare som skrivs ut från slutenvård och har behov av insatser från både kommun och landsting. Syftet är att beskriva och lyfta fram kommunernas olika tillvägagångssätt/modeller.

Det andra momentet av projektet omfattar en studie av Haninge och Södertälje kommuners hemgångsteam. Här lyfts erfarenheter fram från arbetet i de olika teamen.

Studien färdigställdes hösten 2019, läs hela rapporten här (länk) >

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Eva Lindqvist, Helena Viberg & Emanuel Åhlfeldt


Projekttid: 2017-2019
Status: Genomfört