Utvärdering av Mötesplatser för lokal samverkan

Syftet med utvärderingen är att undersöka hur ”Mötesplatser för lokal samverkan” har påverkat och påverkar berörda organisationer (Nestors ägarorganisationer) och därmed förutsättningarna för samverkan inom vården och omsorgen. Syftet är också att utreda hur  resultat, kunskap och processer från mötesplatserna kan tillvaratas i organisationerna och bidra till långsiktiga effekter.

Här studeras bland annat hur mötesplatserna är organiserade och vilka aktiviteter som genomförs. Ägarskap och drivkrafter bakom mötesplatserna är viktiga parametrar. Så även Nestors ansvar, mandat och roll som så kallad intermediär organisation.

Utvärderingen bygger på projektdokumentation och intervjuer med projektledare, chefer och personal i och runt mötesplatserna.

Intervjuer görs bland annat med nämndpolitiker, representanter från förvaltningsledningar, projektledare för mötesplatserna och deltagare i mötesplatserna.

Utvärderingen blev klar hösten 2018, läs rapporten, gå in här >

Mötesplats för samverkan
Mötesplats för samverkan ingår i Nestors arbete för att stötta samverkan mellan landsting och kommun i södra Stockholm. Arbetet formas i fyra lokala grupper Mötesplats för lokal samverkan. Här diskuteras och identifieras konkreta problem och glapp i samverkan i arbetet nära patienter/kunder och på organisatorisk nivå. I mötesplatserna ingår representanter för kommun, primärvård och slutenvård.  Läs mer om Mötesplats för lokal samverkan här >

Projektfakta

Ämne: Samverkan kommun och region


Projektledare:

Emanuel Åhlfeldt


Projekttid: 2017-2018
Status: Genomfört