Utveckling av samverkan utifrån lärdomar under coronapandemin

Det här projektet har dels varit  ett samarbete mellan Nestor, FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Äldrecentrum och dels ett eget Nestorprojekt. Vi har undersökt hur samarbetet mellan, och inom, kommun och region har fungerat under coronapandemin Det har gällt frågor som rör samordning av vård och omsorg för äldre personer och frågor om forum för samverkan, både innan och under pandemin.

Den FoU-gemensamma delen av projektet har bestått av en enkätstudie. Enkäten har spridits till berörda verksamheter i hela Stockholmsområdet.

Nestor har vid sidan av enkätundersökningen också använt dokumentation från fyra Mötesplatsträffar inom den uppbyggda samverkansstrukturen  inom södra Stockholmsområdet ”Mötesplats för lokal samverkan”. De mötena genomfördes i maj 2020, ett i varje Mötesplats. Här har vi bland annat fångat in hur lärdomar från pandemin kan tas tillvara inför fortsatt arbete med att utveckla samverkan, både inom och utanför Mötesplatserna. Erfarenheter av tidigare etablerade samverkansformer har visat sig ha stor betydelse för hur verksamheterna har kunnat hantera utmaningarna med samverkan under pandemin.

  • Nestors egen rapport ”När samverkan ställs på sin spets” blev färdig april 2021, läs rapporten här >
  • En gemensam FoU-rapport kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

”Mötesplats för lokal samverkan” är ett samverkansforum som Nestor har drivit sedan 2015. Läs mer om Mötesplatsen>

FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Äldrecentrum är äldreinriktade FoU-enheter verksamma inom Stockholmsområdet.

Projektledarna Emanuel Åhlfeldt, Helén Lieberman-Ram (i mitten) och Ingeborg Björkman.

Projektfakta

Ämne: Coronarelaterat, Samverkan kommun och region


Projektledare:

Helén Lieberman-Ram, Emanuel Åhlfeldt, Ingeborg Björkman


Projekttid: 2020-2021
Status: Genomfört

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Helén Lieberman-Ram
helén.lieberman-ram@nestorfou.se
076-115 99 18

Emanuel Åhlfeldt
emanuel.ahlfeldt@nestorfou.se
076-115 99 14

Ingeborg Björkman
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se
076-115 39 06