Utveckling av samverkan utifrån lärdomar under coronapandemin

Syftet projektet är att undersöka hur samverkan har fungerat mellan och inom region och kommun under coronapandemin. Det gäller främst samordning av vård och omsorg för äldre personer och hur lärdomar tas tillvara till den fortsatta utvecklingen av samverkan.

Som drivande av de sedan fem år etablerade lokala samverkansarenorna Mötesplats för lokal samverkan, vill Nestor även undersöka om verksamheterna under denna tid har dragit nytta av de kontakter och samarbeten som finns och har funnits där.

Projektfakta

Ämne: Coronarelaterat


Projektledare:

Helén Lieberman-Ram, Emanuel Åhlfeldt, Ingeborg Björkman


Projekttid: 2020 (med ev. förlängning)
Status: Pågående