Utveckling av samverkan utifrån lärdomar under coronapandemin

Det här projektet är tvådelat. Den ena delen har utgjorts av ett FoU-gemensamt arbete tillsammans med tre andra Stockholmsbaserade äldre-FoU:er (FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum). Arbetet bestod av en enkätstudie som omfattade berörda verksamheter i hela Stockholmsområdet.

Den andra delen av projektet har drivits som ett eget Nestorprojekt. Här har vi undersökt hur samarbetet mellan, och inom, kommun och region fungerat under coronapandemin. Fokus har varit på frågor som rör samordning av vård och omsorg för äldre personer, och frågor kring forum för samverkan, både före och under pandemin. Här dokumentation från fyra Mötesplatsträffar inom samverkansstrukturen ”Mötesplats för lokal samverkan” använts. Här har lärdomar från pandemin fångats in, med sikte på vad som kan tas tillvara inför fortsatt utveckling av samverkan inom och utanför Mötesplatserna. Resultaten är publicerades våren 2021 i FoU-rapporten ”När samverkan ställs på sin spets”, läs/ladda ner rapporten >

”Mötesplats för lokal samverkan” är ett samverkansforum som Nestor har drivit sedan 2015. Läs mer om Mötesplatsen>

Projektfakta

Ämne: Coronarelaterat, Samverkan kommun och region


Projektledare:

Helén Lieberman-Ram, Emanuel Åhlfeldt, Ingeborg Björkman


Projekttid: 2020-2021
Status: Genomfört

Om du vill veta mer - kontakta oss