Utveckling av samverkan utifrån lärdomar under coronapandemin

Det här projektet är ett samarbete mellan Nestor, FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Äldrecentrum, där vi undersöker hur samarbetet mellan, och inom, kommun och region har fungerat under coronapandemin. Det gäller frågor som rör samordning av vård och omsorg för äldre personer.

Projektet är en enkätstudie. Enkäten har spridits till berörda verksamheter i hela Stockholmsområdet. Studien kommer att presenteras i en gemensam FoU-rapport.

Utöver den gemensamma FoU-rapporten har Nestor skrivit en rapport där vi undersöker om (och hur) man i södra Stockholmsområdet har dragit nytta av den samarbetsstruktur som har skapats i ”Mötesplats för lokal samverkan”. Här fångar vi även in hur lärdomar från pandemin kan tas tillvara inför fortsatt arbete med att utveckla samverkan, både inom och utanför Mötesplatserna. Rapporten blev färdig april 2021, läs den här >

”Mötesplats för lokal samverkan” är ett samverkansforum som Nestor har drivit sedan 2015.

Läs mer:
– Om de lokala samverkansarenorna ”Mötesplats för lokal samverkan” >

FoU Nordost, FOU nu och Stiftelsen Äldrecentrum är äldreinriktade FoU-enheter verksamma inom Stockholmsområdet.

 

Projektledarna Emanuel Åhlfeldt, Helén Lieberman-Ram (i mitten) och Ingeborg Björkman.

Projektfakta

Ämne: Coronarelaterat, Samverkan kommun och region


Projektledare:

Helén Lieberman-Ram, Emanuel Åhlfeldt, Ingeborg Björkman


Projekttid: 2020 (med ev. förlängning)
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Helén Lieberman-Ram
helén.lieberman-ram@nestorfou.se
076-115 99 18

Emanuel Åhlfeldt
emanuel.ahlfeldt@nestorfou.se
076-115 99 14

Ingeborg Björkman
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se
076-115 39 06