När samverkan ställs på sin spets

En studie av samverkan och utskrivning av äldre enligt samverkanslagen (LUS) under coronapandemins första våg i södra Stockholms län

Nyckelord: 
Corona, Samverkan kommun & region
Författare: 
Emanuel Åhlfeldt, Helén Lieberman-Ram
Utgivningsår: 
2021
Pris: 
0 kr

Den här rapporten handlar om samverkan mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg i samband med utskrivning av äldre personer från sjukhus under coronapandemins första våg. Studien fångar upp erfarenheter och synpunkter från de aktörer som på olika sätt hanterat samverkan under pandemin. Syftet med rapporten är att bidra med kunskap från den här perioden och ge stöd för stärkt lokal samverkan och framtida utvecklingsarbete.

Studien bygger på två datamaterial. Det ena är en enkät som gått ut till yrkesverksamma i södra Stockholms län. Det andra är dokumenterade möten inom ramen för Nestor FoU-centers Mötesplatser för lokal samverkan, som är fyra geografiskt indelade samverkansforum i södra länet.

Ladda ner en presentation av rapporten (power point i pdf-format) >

RELATERAT:
Läs om rapporten i artikelblänkare på Nestors webb >
Läs nyhetsartikel om rapporten i tidskriften Äldre i Centrum >
Läs pressmeddelande (pdf) >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16