Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – användarnas perspektiv

Rapportens framsida

Nyckelord: 
Delaktighet, Digitalisering
Författare: 
Sara Cederbom & Karin Högstedt
Utgivningsår: 
2023
Pris: 
0 kr

Den här rapporten presenterar den sista delen av Nestors projekt ”Äldre som användare av kommuners digitala tjänster” och fokuserar på användarnas, de äldres, perspektiv. Rapporten tar stöd av projektets tidigare delar som innehåller aktuell forskning, kartläggning av kommuners digitala information och tjänster samt intervjuer med bibliotekarier, biståndshandläggare, personer på kontaktcenter, m.fl.

Utgångspunkt för projektet som helhet är att allt fler samhällsfunktioner digitaliseras vilket ökar risken för att vissa gruppers delaktighet minskar. Projektets syfte är att bidra med kunskap om hur kommuner kan arbeta för att deras digitala information och tjänster ska vara relevanta och användbara för gruppen äldre.

Läs sammanfattande presentation av rapporten
Gå in här (pdf) >

Läs mer om den föregående rapporten
”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – kommunens perspektiv”

Läs mer om hela projektet
”Äldre som användare av kommuners …” >

Se intervju med Sara Cederbom, en av rapportförfattarna

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16