Att arbeta med utveckling

Modell för kollegialt utbyte och lärande

Nyckelord: 
Författare: 
Nestor FoU-center
Utgivningsår: 
2009
Pris: 
0 kr

Studiematerialet handlar om kollegialt utbyte och lärande, kvalitetsutveckling och undersökningsmetodik. Innehållet riktas till både projektledare och deltagare i nätverk eller projekt. Materialet är framtaget i anslutning till ett pilotprojekt som Nestor genomförde i samarbete med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Ta del av materialet:
Ladda ner gratis (ovan). Kan även beställas kostnads- och portofritt*, maila namn och leveransadress: adm@nestorfou.se, kom ihåg att ange vilken publikation det gäller.

*Portofritt om leveranskostnaden är mindre än 200 kronor. Om portot (vid större beställning) blir 200 kronor eller mer faktureras beställaren för hela fraktkostnaden.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16