Diskussionsmaterial – bygger på rapporten ”För en god och jämlik hälso-och sjukvård på särskilt boende”


Nyckelord: 
Författare: 
Helén Lieberman-Ram, Milja Ranung
Utgivningsår: 
2024
Pris: 
0 kr

Ett diskussionsunderlag som främst riktar sig till chefer på särskilt boende och verksamhetsutvecklare. Materialet innehåller diskussionsfrågor som fritt kan kopplas till tre olika områden: Rehabilitering i det dagliga arbetet; Att uppmärksamma ett försämrat tillstånd hos de boende i god tid; Teamets roller och kompetenser. Kan fungera som startpunkt för fortsatt verksamhetsutveckling, genom att få igång diskussioner med personal eller chefsgrupper om hur vården och omsorgen kan bedrivas för att stärka de boendes hälsa och välbefinnande.

Materialet bygger på utvalda fynd från vår FoU-rapport ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende, del 2: En trygg plats med förbättringspotential” från 2023.

Till materialet hör tre mallar i word-format, laddas ner här >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16