För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende

Del 2: En trygg plats med förbättringspotential

Nyckelord: 
Hälso- och sjukvård, Samverkan kommun & region, Särskilt boende
Författare: 
Linda Nyholm, Ingeborg Björkman
Utgivningsår: 
2023
Pris: 
0 kr

Den här rapporten är den andra delen i Nestors intervjustudie om hälso- och sjukvård på särskilt boende (säbo). Här beskrivs hur den hälso- och sjukvård som erbjuds på säbo fungerar och vad som skulle kunna förändras för att bibehålla och öka de äldres hälsa. Delstudien bygger på intervjuer med personer som bor på säbo, anhöriga samt undersköterskor, chefer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och biståndshandläggare. Samtliga intervjuade yrkespersoner arbetar på eller har direkt anknytning till särskilt boende.

Studien visar bl.a. att boende och anhöriga upplevde att hälso-och sjukvården fungerade bra och att de särskilda boendena var trygga platser där man hade god kontakt med personalen. Samtidigt lyftes brister i det förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbetet av både professioner och personer som bodde på säbo.

Den första delrapporten publicerades 2021 och handlar om vilken hälso- och sjukvård som utförs på säbo och hur olika professioner ser på att erbjuda mer avancerade insatser, läs mer om delstudie 1 >

Ladda ner kortversion/presentation av rapporten/delstudie 2 (pdf), gå in här >

Titta på intervju med Linda Nyholm, en av rapportförfattarna

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16