Fallprevention (lärobok)

Riskfaktorer och åtgärder för att förhindra fallolyckor bland äldre

Nyckelord: 
Fallförebyggande, Förebyggande & rehabiliterande arbete
Författare: 
Wallis Jansson, Eva Nordell, Stina Engelheart, Anders Nordlund
Utgivningsår: 
2009
Pris: 
0 kr

Den här boken handlar om prevention av fallolyckor. Här tar författarna upp olika faktorer som påverkar risken för fall, exempelvis det naturliga åldrandet, vanliga åldersrelaterade sjukdomar samt mat och läkemedel.

Ett bra fallpreventivt arbete innebär enligt författarna att skapa förutsättningar för äldre personer att ha en så hög fysisk, psykisk och social aktivitet som möjligt.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av hur fallolyckor kan förebyggas, men särskilt till studenter som utbildar sig till ett yrke inom vård och omsorg. De som redan är yrkesverksamma och önskar kompetensutbildning inom sitt yrke har också nytta av den här boken.

Ta del av materialet:
Beställs kostnads- och portofritt*, maila namn och leveransadress: adm@nestorfou.se, kom ihåg att ange vilken publikation det gäller. Publikationen kan inte laddas ner som pdf.

*Portofritt om leveranskostnaden är mindre än 200 kronor. Om portot (vid större beställning) blir 200 kronor eller mer faktureras beställaren för hela fraktkostnaden.

Fler publikationer om fallprevention:
”Fallprevention” (studiehandledning för kursledare) >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16