Fallprevention (studiehandledning för kursledare)


Nyckelord: 
Fallförebyggande, Förebyggande & rehabiliterande arbete
Författare: 
Nestor FoU-center
Utgivningsår: 
2010
Pris: 
0 kr

Det här är en studiehandledning som vänder sig till dig som vill leda studiecirklar utifrån läroboken Fallprevention Riskfaktorer och åtgärder för att förhindra fallolyckor bland äldre. Studiehandledningen innehåller underlag för sex sammankomster i studiecirkelform, vilka kan riktas till studenter, vård- och omsorgspersonal och alla som är intresserade och vill lära sig mer om detta ämne.

Ta del av materialet:
Ladda ner gratis (ovan). Kan även beställas kostnads- och portofritt*, maila namn och leveransadress: adm@nestorfou.se, kom ihåg att ange vilken publikation det gäller.

*Portofritt om leveranskostnaden är mindre än 200 kronor. Om portot (vid större beställning) blir 200 kronor eller mer faktureras beställaren för hela fraktkostnaden.

Fler publikationer kring fallprevention:
– ”Fallprevention. Riskfaktorer och åtgärder för att förhindra fallolyckor bland äldre” (lärobok) >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16