Hur publicerat material kommer till användning i praktiken

Uppföljning av Nestor FoU-centers handbok Mat och ätande för äldre (2010)

Nyckelord: 
Författare: 
Stina Engelheart, Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2010
Pris: 
0 kr

Handboken Mat och ätande för äldre har sålts i många exemplar, men frågan är hur och om den används i praktiken. Denna frågeställning är ingången till den här rapporten.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16