När blir alkohol ett problem – och för vem?

Ett reflektionsmaterial riktat till personal inom äldreomsorgen

Nyckelord: 
Missbruk
Författare: 
Eva M. Karlsson, Helena Martinger, Helena Viberg
Utgivningsår: 
2015
Pris: 
0 kr

”När blir alkohol ett problem – och för vem?” används som stöd för äldreomsorgsutförare, och beställare, att hantera möten med äldre som har ett riskbruk eller som missbrukar alkohol. Här ställs en rad frågeställningar i ämnet upp, snarare än att ge svar. Tanken är att medvetenhet och nya insikter om äldre och alkohol ska öka genom diskussion och reflektion utifrån reflektionsmaterialet.

Materialet vänder sig främst till personal inom äldreomsorgen, som biståndshandläggare, omsorgspersonal, enhetschefer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och samordnare.

Titta på vår demofilm om publikationen (länk till YouTube) >

Ta del av materialet:
Ladda ner gratis (ovan). Kan även beställas kostnads- och portofritt*, maila namn och leveransadress: adm@nestorfou.se, kom ihåg att ange vilken publikation det gäller.

*Portofritt om leveranskostnaden är mindre än 200 kronor. Om portot (vid större beställning) blir 200 kronor eller mer faktureras beställaren för hela fraktkostnaden.

 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16