7 april 2021

Nu är den här! Rapport om samverkan i coronatider i södra Stockholm

Läs vår färska rapport om hur samverkan fungerat i och mellan hälso- och sjukvård och äldreomsorg under första covidvågen i södra Stockholm.

Nu kan du läsa Nestors rapport som undersöker hur samverkan mellan slutenvård, vårdcentraler, primärvårdsrehab och äldreomsorg i södra Stockholm har fungerat under coronapandemins första våg.

Rapportförfattarna tittar bl.a. närmare på betydelsen av redan etablerade samverkansforum som var aktiva före pandemin. Och hur samverkansarbetet kring utskrivning från slutenvård (LUS) och samordnad individuell plan (SIP) har fungerat under pandemin. Här ställs också frågor kring hur nyetablerade covidrelaterade samverksanskluster har fungerat när det gäller informationsspridning kring skyddsutrustning osv.

Studien bygger delvis på en webbenkät, som gemensamt har tagits fram av Stockholms läns fyra äldre-FoU:er, och delvis på dokumentation från möten med ”Mötesplats för lokal samverkan” som är ett antal samverkansforum verksamma i södra Stockholm som skapades före pandemin.

Emanuel, du är huvudförfattare till rapporten, vill du särskilt lyfta fram några av era resultat?

– Ja, det är intressant att se att det faktiskt lönade sig att hålla fast i redan etablerade samverkansforum när pandemin slog till. Många samverkansforum prioriterades ner eller pausades under pandemin, men vi ser att de personer som deltog i forum som var fortsatt aktiva uppfattade samverkansarbetet som mer välfungerande än de personer som inte deltog i sådana forum. Vi menar att ett samverkansforum som får tid på sig att utvecklas och etableras, bidrar till att bygga upp sociala relationer och kontaktvägar, men också tillit och förståelse för varandra. Det skapar i sin tur bra grundförutsättningar för en fungerande samverkan.

Rapportens titel: ”När samverkan ställs på sin spets. En studie av samverkan och utskrivning av äldre enligt samverkanslagen (LUS) under coronapandemins första våg i södra Stockholms län” (2021)

Författare: Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi/projektledare, Nestor FoU-center & Helén Lieberman-Ram, leg. apotekare/projektledare, Nestor FoU-center

Läs/ladda ner rapporten här >
Ladda ner presentation av rapporten (pdf) >

Läs pressmeddelande (pdf) >
Läs om rapporten i tidskriften Äldre i Centrum >

Läs mer om samverkan i södra Stockholm
”Mötesplats för lokal samverkan”>

Rapportförfattarna Emanuel Åhlfeldt och Helén Lieberman-Ram, projektledare på Nestor.