Nestormodellen

En äldre-FoU under uppbyggnad

Nyckelord: 
Författare: 
Maria Söderberg
Utgivningsår: 
2004
Pris: 
0 kr

I samband med uppbyggnaden av Nestor FoU-center har dessa förväntningar öppet efterfrågats och ”Nestormodellen” har utvecklats för att fånga upp önskemål och förslag på kommande satsningar. Ett urval av de förslag som formulerats under arbetet kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner inom ramarna för profilprojekt, kärnverksamheter och lokala utvecklingsprojekt.

Ta del av materialet:
Ladda ner gratis (ovan). Kan även beställas kostnads- och portofritt*, maila namn och leveransadress: adm@nestorfou.se, kom ihåg att ange vilken publikation det gäller.

*Portofritt om leveranskostnaden är mindre än 200 kronor. Om portot (vid större beställning) blir 200 kronor eller mer faktureras beställaren för hela fraktkostnaden.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16