Rigga för samverkan

– En guide för dig som vill göra skillnad!

Nyckelord: 
Samverkan kommun & region
Författare: 
Helén Lieberman-Ram
Utgivningsår: 
2022
Pris: 
0 kr

En praktiskt inriktad guide som ger vägledning, tips och inspiration för den som vill sparka igång och ”göra verkstad” när det gäller samverkan mellan organisationer och verksamheter. Belyser frågor kring ledarens roll, gruppens sammansättning, dynamik och möjlighet att påverka, vikten av att lära känna varandras verksamheter etc.

Riktar sig främst till personer med ansvar för lokal samverkan eller som deltar i ett samverkansforum, men även för den som är intresserad av ämnet i stort. Materialet är skrivet utifrån författarens mångåriga erfarenhet av att leda samverkansforum mellan region och kommun med fokus på äldre.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16